Işık Sigorta İnternet Şubesi Bilgi Toplumu Hizmetleri
ANLASMALI SERVİSLERİMİZ
Anlaşmalı Cam Servislerimiz
EKSPER SORGULAMA
HASAR BİLGİLERİ
POLİÇE SORGULAMA
ACENTE SORGULAMA
ACENTE SORGULAMA

Acentelik Başvurusunda Bulunacak Gerçek ve Tüzel Kişilerin Dikkatine

Sigorta acenteliği gerçek veya tüzel kişilerce yapılır. Sigorta acenteliği yapmak isteyenlerin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince tutulan Levhaya yazılı olması gerekir.

Yetkili Acente,
sözleşme yapma ve prim tahsil etme yetkisine sahip gerçek veya tüzel kişi acentelerdir

Levhaya kayıt için aşağıdaki şartlar aranmaktadır.

1) Acentelik faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

 a) Türkiye’de yerleşik olması,
 b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olması,
 c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi süreli hapis veya sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla adlî para cezasına mahkûm edilmemiş yahut cezası ne olursa olsun basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, görevi kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı suçlar ile kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, Devlet sırlarını açığa vurma veya vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı hüküm giymemiş olması,
 ç) İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması,
 d) Teknik personel vasıflarını taşıması,
 e) Asgari malvarlığı (25.000 TL) şartını yerine getirmiş olması,
 f) Fiziksel, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli olması,

2) Acentelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

 a)
Merkezlerinin Türkiye’de bulunması,
 b) İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması,
 c) Asgari sermaye (25.000 TL) şartının yerine getirilmiş olması,
 ç) Fiziksel, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli olması.

3) Acentelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerin yetkililerinde, gerçek kişi ortaklarında ve tüzel kişi ortaklarının yetkililerinde aşağıdaki nitelikler aranır:

 a)
Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi süreli hapis veya sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla adlî para cezasına mahkûm edilmemiş yahut cezası ne olursa olsun basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, görevi kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı suçlar ile kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, Devlet sırlarını açığa vurma veya vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı hüküm giymemiş olması,
b) İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması,

4) Acentelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerin tüzel kişi ortaklarında iflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması şartı aranır.

5) Sözleşme yapma veya prim tahsil etme yetkilerine sahip gerçek kişi acenteler ile tüzel kişiliği haiz acentenin müdürünün veya bu unvanı taşımasa bile fiilen bu görevi yerine getiren kişilerin;

 *  en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olması veya,
 * en az iki yıllık aktüerya, pazarlama, risk yönetimi ve sigortacılık ile ilgili yüksek  okullardan mezun olması ve iki yıllık mesleki deneyimi kazanmış olması gerekir.


Şartlara uygun acente adayları acente başvuru bölümünden Şirketimize ulaşabilirler.

AnasayfaAcentelerimizBağlantılarSite Haritasıİletişim | Yasal Uyarı