Işık Sigorta İnternet Şubesi Bilgi Toplumu Hizmetleri
ANLASMALI SERVİSLERİMİZ
Anlaşmalı Cam Servislerimiz
EKSPER SORGULAMA
HASAR BİLGİLERİ
POLİÇE SORGULAMA
ACENTE SORGULAMA
ACENTE SORGULAMA

Dünyada ve Türkiye'de Sigortanın Kısa Tarihi


Bilinen tarih içerisinde, ticari malların karayolu veya denizyolu ile bir yerden bir yere taşınması, sigortanın da başlangıcı sayılmaktadır. Özellikle korsan ve haydut saldırıları başta olmak üzere doğan risklere karşı güvence arama ihtiyacının, sigortacılığın temelini oluşturduğu varsayılır. Çok daha sonraları ise, Ortaçağ Avrupa’sının tüccar ve esnaf birliklerinin, olası risklere karşı bir fon oluşturdukları sanılmaktadır. Prim esasına dayanan ilk sigorta uygulamasının 13. yy. ortalarında Venedik, Piza ve Floransa’da ortaya çıktığı kabul edilmektedir. İlk poliçenin ise, Cenova Ticaret Odası tarafından düzenlendiği bilinmektedir.

Yeni keşiflerle beraber zenginleşen batıda, modern finans sektörünün temelleri atılmıştır. Zenginleşen ülkelerin bu zenginliklerini koruma arayışı, sigorta kavramını ve kurumlarını gündeme getirmiştir. Deniz ticaretinin artması, deniz sigortalarını kara sigortalarının önüne geçirmiştir. 18. yy. da İngiltere’de Lloyd’un ortaya çıkışı, sigorta sektöründe önemli bir dönüm noktası olmuştur.

Sigortacılık açısından batıda meydana gelen bu önemli gelişmeler, Osmanlılar’ın maalesef pek çok açıdan geri kaldığı dönemlere rastlamaktadır. Aslında Osmanlılar’da, modern sigortacılıktan önce, sigorta benzeri kurum ve uygulamalardan bahsedilebilir. Gerçi bu kurumlar Osmanlılar’dan önceki Türk-İslam devletlerinde varlıklarını sürdürmekteydiler. Bunlar, hem ticari hem de sosyal amaçlı idiler.

Osmanlı Devleti’nde bilinen anlamıyla sigortacılık faaliyetleri 19. yy. da başlamıştır. İngiltere ve Fransa’nın sigortayı zorunlu hale getirmesiyle Osmanlının liman kentlerinde, bilinen manada sigortacılık faaliyetleri ortaya çıkmıştır. Osmanlı hukukunda ise sigortacılığa ilişkin ilk hükümler 28 Temmuz 1850 tarihinde kayda geçmiştir. Ama 1870 ünlü Pera yangını, Türk sigorta tarihi açısından bir dönüm noktasıdır. Bu yangından sonra İstanbul’da batı kökenli bazı acenteler faaliyete başlamışlardır. Osmanlının çalkantılı olan son dönemlerinde sigorta sektörü, fazla bir gelişme kaydedememiştir. Ancak 1908’lerden itibaren uygulanmaya başlayan Milli İktisat Politikaları’yla gözle görülür bir hareketlenme yaşanmıştır. Şirketleşme süreci hız kazanmıştır.

1916’da da ilk milli sigorta şirketi kurulmuştur. Uzun yıllar, milli bir hüviyet taşıyan Türk sigorta sektöründeki şirketler, daha 1990 yılına kadar Ticaret Bakanlığı’nın belirlediği tek tarife üzerinden poliçe kesiyorlardı. Ancak bu yıldan sonra, serbest tarife devresi denilen yeni bir devre başlamış, poliçe fiyatını piyasa belirler olmuştur. Bu sayede sektöre pek çok yeni sigorta şirketi girmiştir. Bu şirketlerden birisi de, IŞIK SİGORTA’dır.

AnasayfaAcentelerimizBağlantılarSite Haritasıİletişim | Yasal Uyarı