Işık Sigorta İnternet Şubesi Bilgi Toplumu Hizmetleri
ANLASMALI SERVİSLERİMİZ
Anlaşmalı Cam Servislerimiz
EKSPER SORGULAMA
HASAR BİLGİLERİ
POLİÇE SORGULAMA
ACENTE SORGULAMA
ACENTE SORGULAMA

Kasko poliçenizin sizi yeteri kadar koruduğuna inanıyor musunuz?Kasko poliçenizdeki teminatları aşağıdaki teminatlarla karşılaştırabilir, daha detaylı bilgi  almak için aşağıdaki formumuzdan bize ulaşabilirsiniz.

KASKO

KASKO motorlu kara taşıt aracının yanma, çalınma, çarpma ve çarpışma sonucu bizzat uğrayabileceği hasarları temin eder.

SEL VE SU BASKINI

Sel ve Su Baskını nedeniyle meydana gelebilecek zararlar teminata dahil edilmiştir. Sigortalı isteği doğrultusunda Sel ve Su Baskını hasarlarında muafiyetli (ödenecek tazminat miktarının % 10'u oranında tenzili muafiyet düşülür ve kalan miktar sigortalıya ödenir) ve muafiyetsiz seçenekleri bulunmaktadır.

GLKHHKNH VE TERÖR

Grev, Lokavt, Halk Hareketleri ve Terör teminatı poliçe teminatına dahil edilir.

DEPREM VE YANARDAĞ PÜS.

Kara taşıtları kasko sigortası genel şartları A,4,4 maddesine göre taşıtta deprem ve yanardağ püskürmesi nedeni ile meydana gelen zararlar aşağıda yazılı kloz çerçevesinde teminata dahildir. Deprem teminatı için % 100 araç sigorta bedeli üzerinden % 20'si sigortalı üzerinde kalmak sureti ile müşterek sigorta yapılmış olup, Sigortalı isteği doğrultusunda deprem ve yanardağ püskürmesi hasarlarında muafiyetli (sigortacının üzerinde kalan kısım üzerinden % 5 oranında tenzili muafiyet uygulanacaktır) ve muafiyetsiz seçenekleri bulunmaktadır.

ESKİME

Tüm kullanım tarzı araçlarda 10 yaşa kadar bedelsiz olarak poliçe, teminatına ilave edilir.10 yaş üstü araçlarda  eskime teminatı verilmemektedir.

KOLTUK FERDİ KAZA TEMİNATI

Araç içerisindekilerin başlarına gelebilecek bedeni zararları güvence altına alır.

İHTİYARİ MALİ MESULİYET TEMİNATI

Trafik Sigortası’ nın teminat limitlerinin yetmediği durumlarda zarar gören karşı tarafın hasarının aşan kısım için devreye girer.

KİLİT SİSTEMİ TEMİNATI

Sigortalı aracın anahtarlarının kaybolması, çalınması nedeniyle aracın güvenliğinin sağlanması için yapılan anahtar kopyalaması, alarm ya da immobilizer in yeniden kodlanması, asıl ve yedek anahtarı kullanarak çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu oluşacak hasarlar teminat altındadır. Komple kilit kontak setinin değiştirilme masrafları 1.000 TL'ye kadar teminat altındadır. Bu teminat ile yıllık toplam tazminat tutarı bu limiti aşamaz.

ÇALINMA EK TEMİNATI

Kapalı veya kilitli bir mekanda yapılan hırsızlık ve gasp suretiyle ele geçirilenler dahil olmak üzere, aracın asıl ve yedek anahtarı kullanılarak çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu oluşacak hasarlar teminat altındadır.

YENİ DEĞER TEMİNATI

Fatura tarihinden itibaren en geç 60 gün içerisinde sigortası yapılan 0 km-son model araçlarda ilk bir yıllık sigorta süresi içerisinde çalınmaları veya tam hasara uğramaları halinde aracın hasar tarihindeki 2.el piyasa değerine bakılmaksızın aynı marka ve tip 0 km son model aracın temini sağlanacaktır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda aynı marka ve tip aracın hasar tarihi itibarı ile tesbit edilecek (0 km son model) anahtar teslimi değeri tazminata esas olacaktır.

TAŞINAN EMTİA TEMİNATI

Sigortalı araçta taşınan sigortalıya ait ve poliçede cinsi belirtilmiş emtia, aracın uğrayacağı tam kasko ( PERT) hasarları sonucunda zıya ve hasara uğraması halinde, poliçede belirtilen değer üzerinden teminata dahil edilmiştir. Taşınan emtianın araçtan bağımsız olarak kısmen veya tamamen çalınması sebebiyle doğacak maddi zararlar sigorta kapsamı dışındadır. Ayrıca taşınan emtia araç sahibine ait olması halinde teminata dahildir.

HUKUKSAL KORUMA TEMİNATI

Sigortalının taraf olduğu hukuksal uyuşmazlıkların, sulh yahut ilgili yargılama usulleri çerçevesinde giderilmesinde hukuksal çıkarlarının korunması için yapılması gereken gider ve diğer yapılması gereken yükümlülükleri üstlenir.

KULLANIM VE GELİR KAYBI

Taşıtın sigorta kapsamına giren kısmi bir zarara uğraması nedeni ile sigortalının tamir süresince uğrayacağı kullanım ve gelir kaybı temin edilir. (Bu teminat, Hususi otolar dışındaki araç türleri için verilir.)

YURT DIŞI TEMİNATI

Yabancı ülkelere yapılan seferlerin kasko sigortası kapsamına alınması halinde %50 ek prim alınarak poliçe teminatına dahil edilir.

IŞIK ASİSTANS TEMİNATI

Aracın kaza yapması , bozulması veya hareket edemeyecek durumda olması hallerinde devreye girerek araç ve kişisel yardım hizmetleri sunar

Kasko poliçenizin detaylı karşılaştırması ve detaylı bilgi almak için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.

AnasayfaAcentelerimizBağlantılarSite Haritasıİletişim | Yasal Uyarı